Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0256(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0035/2016

Forhandlinger :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Afstemninger :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Stemmeforklaringer
PV 25/10/2018 - 13.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokol
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg

20. Veterinærlægemidler *** I - Godkendelse og overvågning af veterinærmedicinske lægemidler *** I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Betænkning om Forslag til Europa-Parlamentets Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête forelagde betænkningen.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Claudiu Ciprian Tănăsescu forelagde betænkningen.

Talere: Jasenko Selimovic (ordfører for udtalelse fra AGRI), Stanislav Polčák (ordfører for udtalelse fra AGRI), Alberto Cirio for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere og Clara Eugenia Aguilera García.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias og Klaus Buchner.

Talere: Françoise Grossetête og Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 10.3.2016 og punkt 7.6 i protokollen af 10.3.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik