Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0256(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0035/2016

Arutelud :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Hääletused :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 25/10/2018 - 13.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokoll
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg

20. Veterinaarravimid *** I - Veterinaarravimite lubade andmine ja järelevalve *** I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veterinaarravimite kohta [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Claudiu Ciprian Tănăsescu tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jasenko Selimovic (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Stanislav Polčák (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Alberto Cirio fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere ja Clara Eugenia Aguilera García.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias ja Klaus Buchner.

Sõna võtsid Françoise Grossetête ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.5 ja 10.3.2016 protokollipunkt 7.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika