Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0256(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0035/2016

Debatai :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Balsavimas :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 25/10/2018 - 13.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. kovo 9 d. - Strasbūras

20. Veterinariniai vaistai *** I – Veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra *** I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veterinarinių vaistų [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Claudiu Ciprian Tănăsescu pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Jasenko Selimovic (AGRI komiteto nuomonės referentas), Stanislav Polčák (AGRI komiteto nuomonės referentas), Alberto Cirio PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere ir Clara Eugenia Aguilera García.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias ir Klaus Buchner.

Kalbėjo: Françoise Grossetête ir Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 10 protokolo 7.5 punktas ir 2016 03 10 protokolo 7.6 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika