Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0256(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0035/2016

Debates :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Balsojumi :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi
PV 25/10/2018 - 13.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokols
Trešdiena, 2016. gada 9. marts - Strasbūra

20. Veterinārās zāles *** I - Veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība *** I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par veterinārajām zālēm [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Françoise Grossetête (A8-0046/2016).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016).

Françoise Grossetête iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Claudiu Ciprian Tănăsescu iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jasenko Selimovic (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Stanislav Polčák (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Alberto Cirio PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere un Clara Eugenia Aguilera García.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias un Klaus Buchner.

Uzstājās Françoise Grossetête un Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.5. punkts un 10.3.2016. protokola 7.6. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika