Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0256(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0035/2016

Dezbateri :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Voturi :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Explicaţii privind voturile
PV 25/10/2018 - 13.4

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Proces-verbal
Miercuri, 9 martie 2016 - Strasbourg

20. Medicamente de uz veterinar *** I - Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz veterinar *** I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele de uz veterinar [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Claudiu Ciprian Tănăsescu și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jasenko Selimovic (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Stanislav Polčák (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Alberto Cirio, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere și Clara Eugenia Aguilera García.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias și Klaus Buchner.

Au intervenit: Françoise Grossetête și Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 10.3.2016 și punctul 7.6 al PV din 10.3.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate