Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2569(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000035/2016

Indgivne tekster :

O-000035/2016 (B8-0120/2016)

Forhandlinger :

PV 09/03/2016 - 21
CRE 09/03/2016 - 21

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg

21. Thalidomid (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000035/2016) af Françoise Grossetête, Mairead McGuinness og Esteban González Pons, for PPE-Gruppen, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo og Soledad Cabezón Ruiz, for S&D-Gruppen, Julie Girling og Bolesław G. Piecha, for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz og Beatriz Becerra Basterrechea, for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga og Marisa Matias, for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout og Jill Evans, au nom du groupe Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth og John Stuart Agnew, for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Thalidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea og Stefan Eck begrundede forespørgslen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Jill Evans og Diane James begrundede forespørgslen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Miroslav Mikolášik for PPE-Gruppen, Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini og Rosa Estaràs Ferragut.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García og Notis Marias.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik