Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2569(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000035/2016

Esitatud tekstid :

O-000035/2016 (B8-0120/2016)

Arutelud :

PV 09/03/2016 - 21
CRE 09/03/2016 - 21

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg

21.  Talidomiid (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000035/2016), mille esitas(id) Françoise Grossetête, Mairead McGuinness ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo ja Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling ja Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout ja Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth ja John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Talidomiid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea ja Stefan Eck esitasid küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Jill Evans ja Diane James esitasid küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Miroslav Mikolášik fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini ja Rosa Estaràs Ferragut.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García ja Notis Marias.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika