Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2569(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000035/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000035/2016 (B8-0120/2016)

Keskustelut :

PV 09/03/2016 - 21
CRE 09/03/2016 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 9. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

21. Talidomidi (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000035/2016) Françoise Grossetête, Mairead McGuinness ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo ja Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ja Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout ja Jill Evans, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth ja John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Talidomidi (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea ja Stefan Eck esittelivät kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Jill Evans ja Diane James esittelivät kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Miroslav Mikolášik PPE-ryhmän puolesta, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini ja Rosa Estaràs Ferragut.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García ja Notis Marias.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö