Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2569(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000035/2016

Előterjesztett szövegek :

O-000035/2016 (B8-0120/2016)

Viták :

PV 09/03/2016 - 21
CRE 09/03/2016 - 21

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2016. március 9., Szerda - Strasbourg

21. Talidomid (vita)
CRE

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000035/2016) felteszi: Françoise Grossetête, Mairead McGuinness és Esteban González Pons, a PPE képviselőcsoport nevében, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo és Soledad Cabezón Ruiz, az S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling és Bolesław G. Piecha, az ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz és Beatriz Becerra Basterrechea, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga és Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout és Jill Evans, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth és John Stuart Agnew, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A talidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea és Stefan Eck kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Jill Evans és Diane James kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Miroslav Mikolášik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini és Rosa Estaràs Ferragut.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García és Notis Marias.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat