Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2569(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000035/2016

Iesniegtie teksti :

O-000035/2016 (B8-0120/2016)

Debates :

PV 09/03/2016 - 21
CRE 09/03/2016 - 21

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Protokols
Trešdiena, 2016. gada 9. marts - Strasbūra

21. Talidomīds (debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000035/2016) un kuru uzdeva Françoise Grossetête, Mairead McGuinness un Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo un Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Julie Girling un Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz un Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout un Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth un John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā Komisijai: Talidomīds (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016).

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea un Stefan Eck izvērsa jautājumu.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Jill Evans un Diane James izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Miroslav Mikolášik PPE grupas vārdā, Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini un Rosa Estaràs Ferragut.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García un Notis Marias.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika