Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2569(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000035/2016

Texte depuse :

O-000035/2016 (B8-0120/2016)

Dezbateri :

PV 09/03/2016 - 21
CRE 09/03/2016 - 21

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 9 martie 2016 - Strasbourg

21. Thalidomida (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000035/2016) adresată de Françoise Grossetête, Mairead McGuinness și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo și Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Julie Girling și Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz și Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout și Jill Evans, au nom du groupe Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth și John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Thalidomida (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea și Stefan Eck au dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Jill Evans și Diane James au dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Miroslav Mikolášik, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini și Rosa Estaràs Ferragut.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García și Notis Marias.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate