Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg

22. International beskyttelse af whistleblowere (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: International beskyttelse af whistleblowere (2016/2579(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Diane James, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan og Jiří Pospíšil.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik