Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg

22. Internationellt skydd för visselblåsare (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Internationellt skydd för visselblåsare (2016/2579(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Diane James, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy