Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Трансфер на бюджетни кредити
 5.Внесени документи
 6.Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (внесени предложения за резолюция)
 7.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 март 2016 г. и резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция (разискване)
 8.Съобщение на председателството
 9.Състав на политическите групи
 10.Промяна на дневния ред
 11.Време за гласуване
  
11.1.Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.2.Търговско отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.3.Споразумение между ЕС и Андора за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.4.Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.5.Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства ***I (гласуване)
  
11.6.Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III (гласуване)
  
11.7.Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (гласуване)
  
11.8.Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Настоящото положение в Европейския съюз (разискване)
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Положението в Еритрея (разискване)
 17.Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (разискване)
 18.Състав на комисиите
 19.Доклад за Черна гора (2015 г.) (разискване)
 20.Ветеринарномедицински продукти *** I - Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти *** I (разискване)
 21.Талидомид (разискване)
 22.Международна закрила на лицата, подаващи сигнали за нередности (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
Протокол (221 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (2165 kb) Приложение 1 (7 kb) 
 
Протокол (226 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (27 kb) Резултати от поименно гласуване (94 kb)    
 
Протокол (299 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (539 kb) Резултати от поименно гласуване (1927 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност