Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Bevillingsoverførsler
 5.Modtagne dokumenter
 6.Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (indgivne beslutningsforslag)
 7.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016 og resultatet af topmødet mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
 8.Meddelelse fra formanden
 9.De politiske gruppers sammensætning
 10.Ændring af dagsordenen
 11.Afstemningstid
  
11.1.Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.2.Omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler (kodifikation) ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.3.Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Andorra om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.4.Udnævnelse af ny administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.5.Retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager ***I (afstemning)
  
11.6.Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III (afstemning)
  
11.7.Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning (afstemning)
  
11.8.Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Den nuværende situation i Den Europæiske Union (forhandling)
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Situationen i Eritrea (forhandling)
 17.Rapport for 2015 om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (forhandling)
 18.Udvalgenes sammensætning
 19.Rapport for 2015 om Montenegro (forhandling)
 20.Veterinærlægemidler *** I - Godkendelse og overvågning af veterinærmedicinske lægemidler *** I (forhandling)
 21.Thalidomid (forhandling)
 22.International beskyttelse af whistleblowere (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af ny administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
Protokol (190 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2165 kb) Bilag 1 (7 kb) 
 
Protokol (188 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (25 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (92 kb)    
 
Protokol (276 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (329 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1773 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik