Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Bevillingsoverførsler
 5.Modtagne dokumenter
 6.Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (indgivne beslutningsforslag)
 7.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016 og resultatet af topmødet mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
 8.Meddelelse fra formanden
 9.De politiske gruppers sammensætning
 10.Ændring af dagsordenen
 11.Afstemningstid
  11.1.Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.2.Omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler (kodifikation) ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.3.Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Andorra om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.4.Udnævnelse af ny administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.5.Retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager ***I (afstemning)
  11.6.Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III (afstemning)
  11.7.Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning (afstemning)
  11.8.Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Den nuværende situation i Den Europæiske Union (forhandling)
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Situationen i Eritrea (forhandling)
 17.Rapport for 2015 om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (forhandling)
 18.Udvalgenes sammensætning
 19.Rapport for 2015 om Montenegro (forhandling)
 20.Veterinærlægemidler *** I - Godkendelse og overvågning af veterinærmedicinske lægemidler *** I (forhandling)
 21.Thalidomid (forhandling)
 22.International beskyttelse af whistleblowere (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af ny administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
Protokol (190 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Afstemning ved navneopråb (2165 kb) Bilag 1 (7 kb) 
 
Protokol (188 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (25 kb) Afstemning ved navneopråb (92 kb)    
 
Protokol (276 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (329 kb) Afstemning ved navneopråb (1773 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik