Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine
 5.Esitatud dokumendid
 6.Leping tubakatootjatega (PMI leping) ( esitatud resolutsiooni ettepanekud )
 7.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17.–18. märts 2016) ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemused (arutelu)
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Päevakorra muutmine
 11.Hääletused
  11.1.Väävlisisalduse vähendamine teatavates vedelkütustes ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.2.Teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.3.ELi ja Andorra vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.4.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) uue tegevdirektori ametisse nimetamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.5.Kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised ***I (hääletus)
  11.6.2017. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (hääletus)
  11.7.Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (hääletus)
  11.8.Leping tubakatootjatega (PMI leping) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Hetkeolukord Euroopa Liidus (arutelu)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Olukord Eritreas (arutelu)
 17.2015. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (arutelu)
 18.Parlamendikomisjonide koosseis
 19.2015. aasta aruanne Montenegro kohta (arutelu)
 20.Veterinaarravimid *** I - Veterinaarravimite lubade andmine ja järelevalve *** I (arutelu)
 21.Talidomiid (arutelu)
 22.Rikkumisest teatajate rahvusvaheline kaitse (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. lisa - Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) uue tegevdirektori ametisse nimetamine
Protokoll (197 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (2165 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (187 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (26 kb) Nimelise hääletuse tulemused (96 kb)    
 
Protokoll (268 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (416 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1769 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika