Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 9 ta' Marzu 2016 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 5.Dokumenti mressqa
 6.Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Tħejjija tal-laqhħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Marzu 2016 u eżitu tas-summit UE-Turkija (dibattitu)
 8.Avviż mill-Presidenza
 9.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 10.Modifika tal-aġenda
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.It-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.2.Diversifikazzjoni fil-kummerċ fl-Unjoni Ewropea ta’ ċerti mediċini essenzjali (kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.3.Ftehim KE-Andorra dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil taħt forma ta' ħlas ta' mgħaxijiet * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.4.Ħatra ta' Direttur Eżekuttiv ġdid tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.5.Salvagwardji proċedurali għat-tfal issuspettati jew mixlija fi proċedimenti kriminali ***I (votazzjoni)
  11.6.Linji gwida għall-Baġit 2017 - Taqsima III (votazzjoni)
  11.7.Ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (votazzjoni)
  11.8.Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Is-sitwazzjoni attwali fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 16.Is-sitwazzjoni fl-Eritrea (dibattitu)
 17.Rapport 2015 dwar l-Ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (dibattitu)
 18.Kompożizzjoni tal-kumitati
 19.Rapport 2015 dwar il-Montenegro (dibattitu)
 20.Prodotti mediċinali veterinarji ***I - L-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali veterinarji ***I (dibattitu)
 21.Thalidomide (dibattitu)
 22.Protezzjoni internazzjonali tal-informaturi (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
 Anness 1 - Ħatra ta' Direttur Eżekuttiv ġdid tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Minuti (199 kb) Lista tal-Membri preżenti (65 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (2165 kb) L-Anness 1 (7 kb) 
 
Minuti (222 kb) Lista tal-Membri preżenti (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (26 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (93 kb)    
 
Minuti (284 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (560 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1848 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza