Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Kredietoverschrijvingen
 5.Ingekomen stukken
 6.Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 en de resultaten van de top EU-Turkije (debat)
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Samenstelling fracties
 10.Wijziging van de agenda
 11.Stemmingen
  
11.1.Vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
11.2.Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
11.3.Overeenkomst EU-Andorra betreffende de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
11.4.Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
11.5.Procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure ***I (stemming)
  
11.6.Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III (stemming)
  
11.7.Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (stemming)
  
11.8.Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Debat met Stefan Löfven, premier van Zweden – De huidige situatie in de Europese Unie (debat)
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Situatie in Eritrea (debat)
 17.Verslag 2015 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 18.Samenstelling commissies
 19.Verslag 2015 over Montenegro (debat)
 20.Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik *** I - Verlenen van vergunningen en toezicht op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik *** I (debat)
 21.Thalidomide (debat)
 22.Internationale bescherming van klokkenluiders (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Notulen (198 kb) Presentielijst (65 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2165 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (191 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (25 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (91 kb)    
 
Notulen (280 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (329 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1766 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid