Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 9 marca 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Przesunięcie środków
 5.Składanie dokumentów
 6.Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (złożone projekty rezolucji)
 7.Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. oraz konkluzje ze szczytu UE-Turcja (debata)
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Skład grup politycznych
 10.Zmiana porządku obrad
 11.Głosowanie
  
11.1.Redukcja zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.2.Unikanie w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (tekst jednolity) ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.3.Umowa WE-Andora dotycząca automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.4.Mianowanie nowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.5.Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym ***I (głosowanie)
  
11.6.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2017 – sekcja 3 (głosowanie)
  
11.7.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (głosowanie)
  
11.8.Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Bieżąca sytuacja w Unii Europejskiej (debata)
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Sytuacja w Erytrei (debata)
 17.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (debata)
 18.Skład komisji
 19.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry (debata)
 20.Weterynaryjne produkty lecznicze ***I - Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I (debata)
 21.Talidomid (debata)
 22.Międzynarodowa ochrona demaskatorów (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie nowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Protokół (197 kb) Lista obecności (65 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2165 kb) Załącznik 1 (7 kb) 
 
Protokół (226 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (26 kb) Wyniki głosowań imiennych (78 kb)    
 
Protokół (283 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (519 kb) Wyniki głosowań imiennych (1840 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności