Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 9. marca 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Presun rozpočtových prostriedkov
 5.Predloženie dokumentov
 6.Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou PMI) (predložené návrhy uznesení)
 7.Príprava zasadnutia Európskej rady 17. – 18. marca a výsledok samitu medzi EÚ a Tureckom (rozprava)
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Zloženie politických skupín
 10.Zmena programu rokovania
 11.Hlasovanie
  
11.1.Zníženie obsahu síry v niektorých kvapalných palivách ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.2.Obchodná diverzia určených základných liekov do Európskej únie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.3.Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.4.Vymenovanie nového výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.5.Procesné záruky pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní ***I (hlasovanie)
  
11.6.Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III (hlasovanie)
  
11.7.Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva (hlasovanie)
  
11.8.Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou PMI) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Súčasná situácia v Európskej únii (rozprava)
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Situácia v Eritrei (rozprava)
 17.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 (rozprava)
 18.Zloženie výborov
 19.Správa o Čiernej Hore za rok 2015 (rozprava)
 20.Veterinárne lieky - Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie (rozprava)
 21.Talidomid (rozprava)
 22.Medzinárodná ochrana oznamovateľov korupcie (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie nového výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Zápisnica (197 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2165 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (220 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (27 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (95 kb)    
 
Zápisnica (279 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (523 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1913 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia