Indeks 
Zapisnik
PDF 275kWORD 222k
Srijeda, 9. ožujka 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 4.Prijenos odobrenih sredstava
 5.Podnošenje dokumenata
 6.Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem PMI) (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Priprema za sastanak Europskog vijeća 17. i 18. ožujka 2016. i ishod sastanka na vrhu između EU-a i Turske (rasprava)
 8.Priopćenje predsjedništva
 9.Sastav klubova zastupnika
 10.Izmjena dnevnog reda
 11.Glasovanje
  11.1.Smanjenje sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.2.Skretanje trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.3.Sporazum između EU-a i Andore o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.4.Imenovanje novog izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.5.Postupovna jamstva za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima ***I (glasovanje)
  11.6.Smjenice za proračun za 2017. – dio III. (glasovanje)
  11.7.Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva (glasovanje)
  11.8.Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem PMI) (glasovanje)
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Trenutačna situacija u Europskoj uniji (rasprava)
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 16.Stanje u Eritreji (rasprava)
 17.Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2015. (rasprava)
 18.Sastav odbora
 19.Izvješće o Crnoj Gori za 2015. (rasprava)
 20.Veterinarsko-medicinski proizvodi *** I - Odobravanje primjene i postupci nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u veterinarskoj medicini *** I (rasprava)
 21.Talidomid (rasprava)
 22.Međunarodna zaštita zviždača (rasprava)
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje novog izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 h.


2. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja regulatornih tehničkih standarda o kriterijima, postupcima i zahtjevima za uspostavu prihvaćene tržišne prakse i zahtjevima za njezino zadržavanje, ukidanje ili izmjenu uvjeta za njezino prihvaćanje (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 26. veljače 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 673/2005 o uvođenju dodatnih carina na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. veljače 2016.
Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 1. ožujka 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za sadržaj obavijesti koje se podnose nadležnim tijelima i prikupljanje, objavu i održavanje popisa obavijesti (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 1. ožujka 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za uvjete primjenjive na programe otkupa i stabilizacijske mjere (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 8. ožujka 2016.
Upućeno nadležnom odboru: ECON


3. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - rok: 8. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s „prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim” podsustavima željezničkog sustava u Europskoj uniji (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - rok: 24. svibanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 452/2014 u pogledu brisanja obrazaca za odobrenja koja su izdana operatorima iz trećih zemalja i za povezane specifikacije (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - rok: 2. lipanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Streptomycesa K61 (prije S. griseoviridis), Candide oleophile soja O, FEN-a 560 (poznat i pod nazivom grozdasta piskavica / grčka djetelina odnosno sjeme u prahu grozdaste piskavice / grčke djeteline), metil dekanoata (CAS 110-42-9), metil oktanoata (CAS 111-11-5) te mješavine terpenoida QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - rok: 9. svibanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


4. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 7. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos sredstava Europske komisije DEC 01/2016.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava DEC 01/2016 - dio III. - Komisija.

U skladu s člankom 50. stavkom 1. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijedlog izmjene plana radnih mjesta Revizorskog suda.


5. Podnošenje dokumenata

Podnesen je sljedeći dokument Komisije:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 4/2016 - dio. III - Komisija (N8-0018/2016 - C8-0100/2016 - 2016/2029(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


6. Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem PMI) (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000010/2016) koje je postavio Bart Staes i José Bové, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzeće Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000014/2016) koje je postavio Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000015/2016) koje je postavio Marco Valli i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000016/2016) koje je postavio Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000017/2016) koje je postavio Michael Theurer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000018/2016) koje je postavio Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000019/2016) koje je postavio Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Rasprava je održana 25. veljače 2016 (točka 6 zapisnika od 25.2.2016.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Duhanskom sporazumu (Sporazumu s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o duhanskom sporazumu (sporazumu s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o dokumentu Komisije naslovljenom „Tehnička procjena iskustava povezanih sa Sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica i njegovom općom objavom od 9. srpnja 2004.” te o predstojećem isteku tog sporazuma; (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Duhanskom sporazumu (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o dokumentu Komisije naslovljenom „Tehnička procjena iskustava povezanih sa sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja i općem oslobađanju od obveza sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica 9. srpnja 2004.” te o skorašnjem isteku tog sporazuma (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o dokumentu Komisije naslovljenom „Tehnička procjena iskustava povezanih sa Sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica i njegovom općom objavom od 9. srpnja 2004.” te o skorašnjem isteku tog sporazuma (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender i Gilles Pargneaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Sporazumu o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja sklopljenom između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica i njegovoj općoj objavi od 9. srpnja 2004. (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Glasovanje: točka 11.8 zapisnika od 9.3.2016..


7. Priprema za sastanak Europskog vijeća 17. i 18. ožujka 2016. i ishod sastanka na vrhu između EU-a i Turske (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za sastanak Europskog vijeća 17. i 18. ožujka 2016. i ishod sastanka na vrhu između EU-a i Turske (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gerolf Annemans, Marine Le Pen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer, trojica prethodnih o izjavama Eleftheriosa Synadinosa (Predsjednik je odgovorio će se one provjeriti), Françoise Grossetête, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Timothy Kirkhope, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, i Miguel Urbán Crespo.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, koji je također odgovorio na tri pitanja koja je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini i Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post i Nikos Androulakis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez i Ernest Maragall.

Govorili su: Johannes Hahn (povjerenik Komisije) i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

8. Priopćenje predsjedništva

U skladu s člancima 11. i 165. Poslovnika predsjednik je odlučio za preostalog trajanja dnevne sjednice hitno isključiti Eleftheriosa Synadinosa zbog izjava koje je izrekao tijekom rasprave o pripremama za sastanak Europskog vijeća 17. i 18. ožujka 2016. i ishodu sastanka na vrhu između EU-a i Turske.

Predsjednik je Eleftheriosa Synadinosa zamolio da napusti vijećnicu, što je on i učinio u pratnji parlamentarnog podvornika.

Zastupnici će naknadno biti obaviješteni o sankcijama koje biti izrečene u skladu s člankom 166. Poslovnika.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik


9. Sastav klubova zastupnika

Eleni Theocharous nije više članica Kluba zastupnika PPE-a te se od 8. ožujka 2016. priključuje Klubu zastupnika ECR-a.


10. Izmjena dnevnog reda

Predsjednik je nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predložio sljedeće izmjene:

- posljednja točka dnevnog reda od srijede, izjave Vijeća i Komisije o Međunarodnoj zaštiti zviždača (točka 78. dnevnog reda), postaje samo izjava Komisije;

- konačno glasovanje o izvješću Marielle de Sarnez o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis (A8-0013/2016) dodano je na raspored glasovanja od četvrtka.

Parlament je odobrio te prijedloge.

Time je izmijenjen dnevni red.


11. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


11.1. Smanjenje sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodifikacijski tekst) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0075)


11.2. Skretanje trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izbjegavanju skretanja trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju (kodifikacijski tekst) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0076)


11.3. Sporazum između EU-a i Andore o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Andore o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0077)


11.4. Imenovanje novog izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu za imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)
(Tajno glasovanje)

Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 9.3.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0078)


11.5. Postupovna jamstva za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0079)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0079)


11.6. Smjenice za proračun za 2017. – dio III. (glasovanje)

Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2017., dio III. – Komisija [2016/2004(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0036/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0080)


11.7. Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva (glasovanje)

Izvješće o sklapanju Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0081)


11.8. Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem PMI) (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000010/2016) koje je postavio Bart Staes i José Bové, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000014/2016) koje je postavio Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Pitanje za usmeni odgovor(O-000015/2016) koje je postavio Marco Valli i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Pitanje za usmeni odgovor(O-000016/2016) koje je postavio Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000017/2016) koje je postavio Michael Theurer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000018/2016) koje je postavio Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000019/2016) koje je postavio Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Rasprava je održana 25. veljače 2016. (točka 6 zapisnika od 25.2.2016.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 9. ožujka 2016 (točka 6 zapisnika od 9.3.2016.).

Prijedlozi rezolucija B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 i B8-0317/2016

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0311/2016

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0312/2016

(koji zamjenjujeB8-0312/2016, B8-0314/2016 i B8-0317/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux i Linda McAvan, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes i Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0082)

(Prijedlozi rezolucija B8-0312/2016, B8-0313/2016 i B8-0316/2016 se ne razmatraju.)

(La proposition de résolution commune RC-B8-0313/2016 est caduque.)


12. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Caterina Chinnici - A8-0020/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly i Steven Woolfe

Izvješće Jens Geier - A8-0036/2016
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Steven Woolfe i Stanislav Polčák

Izvješće Danuta Maria Hübner - A8-0039/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Sven Schulze, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Markus Pieper, Marc Tarabella i Steven Woolfe

Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem PMI) - (2016/2555(RSP)) - B8-0311/2016 i RC-B8-0312/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Klaus Buchner i Monica Macovei.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:10 h, a nastavljena u 15:05 h.)

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

14. Trenutačna situacija u Europskoj uniji (rasprava)

Trenutačna situacija u Europskoj uniji - rasprava uz sudjelovanje Stefana Löfvena, švedskog premijera (2016/2599(RSP))

Govorio je Bruno Gollnisch koji se prije početka glasovanja osvrnuo na obavijest predsjednika (točka 8 zapisnika od 9.3.2016.).

°
° ° °

Govorili su: Stefan Löfven (švedski premijer) i Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Gunnar Hökmark, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kristina Winberg, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Esteban González Pons, Marita Ulvskog, Fredrick Federley, Gabriele Zimmer, Peter Eriksson, Peter Lundgren, Georg Mayer, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues i Max Andersson.

Govorio je Stefan Löfven.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik


15. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


16. Stanje u Eritreji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Eritreji (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Davor Ivo Stier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mike Hookem, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, koja je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i James Carver.

Govorila je Jeanine Hennis-Plasschaert.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri i Richard Howitt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch i Jordi Sebastià, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta i Joachim Zeller, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 10.3.2016..


17. Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2015. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2015. (2016/2859(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dali su izjave.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tunne Kelam, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Howitt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sofia Sakorafa, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tamás Meszerics, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Jens Nilsson, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Charles Tannock, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, David McAllister, Doru-Claudian Frunzulică, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Spyraki, Charles Tannock, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrej Plenković, Manolis Kefalogiannis, Josef Weidenholzer, Alojz Peterle, Andrey Kovatchev, Marijana Petir i Ivana Maletić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Maria Spyraki i Stanislav Polčák.

Govorili su: Johannes Hahn i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Ivo Vajgl, u ime Odbora AFET, o izvješću o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2015. (2015/2895(RSP)) (B8-0310/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 10.3.2016..


18. Sastav odbora

Predsjednik je od Kluba zastupnika ECR-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor AFET: Karol Karski umjesto Eleni Theocharous

Odbor DEVE: Eleni Theocharous umjesto Karola Karskog.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


19. Izvješće o Crnoj Gori za 2015. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o Crnoj Gori za 2015. (2016/2894(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsjedateljica Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorio je Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: Andrey Kovatchev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nikos Androulakis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle i Andi Cristea.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák i Igor Šoltes.

Govorili su: Johannes Hahn i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Charles Tannock, u ime Odbora AFET, o izvješću o Crnoj Gori za 2015. (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika od 10.3.2016..


20. Veterinarsko-medicinski proizvodi *** I - Odobravanje primjene i postupci nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u veterinarskoj medicini *** I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim proizvodima [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête predstavila je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Claudiu Ciprian Tănăsescu predstavio je izvješće.

Govorili su: Jasenko Selimovic (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Stanislav Polčák (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Alberto Cirio, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Karin Kadenbach, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bolesław G. Piecha, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere i Clara Eugenia Aguilera García.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias i Klaus Buchner.

Govorili su: Françoise Grossetête i Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika od 10.3.2016. i točka 7.6 zapisnika od 10.3.2016..


21. Talidomid (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000035/2016) koje su postavili Françoise Grossetête, Mairead McGuinness i Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo i Soledad Cabezón Ruiz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling i Bolesław G. Piecha, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz i Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout i Jill Evans, au nom du groupe Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth i John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Talidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea i Stefan Eck obrazložili su pitanje.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Jill Evans i Diane James obrazložili su pitanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Miroslav Mikolášik, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soledad Cabezón Ruiz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mara Bizzotto, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini i Rosa Estaràs Ferragut.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García i Notis Marias.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.


22. Međunarodna zaštita zviždača (rasprava)

Izjava Komisije: Međunarodna zaštita zviždača (2016/2579(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Axel Voss, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juan Fernando López Aguilar, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Diane James, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 578.051/OJJE).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:30 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina


Prilog 1 - Imenovanje novog izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti