Index 
Jegyzőkönyv
PDF 283kWORD 224k
2016. március 9., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.Előirányzatok átcsoportosítása
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.Az Európai Tanács 2016. március 17–18-i ülésének előkészítése és az EU–Törökország csúcstalálkozó eredménye (vita)
 8.Az elnök közleménye
 9.A képviselőcsoportok tagjai
 10.A napirend módosítása
 11.Szavazások órája
  11.1.Az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentése (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  11.2.Egyes alapvető gyógyszerek kereskedelmének Európai Unióba történő eltérítése (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  11.3.EU–Andorra megállapodás a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  11.4.Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) új ügyvezető igazgatójának kinevezése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  11.5.A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok ***I (szavazás)
  11.6.Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz (szavazás)
  11.7.A szabályozás javításáról szóló intézményközi megállapodás (szavazás)
  11.8.A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Az Európai Unió jelenlegi helyzete (vita)
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.Az eritreai helyzet (vita)
 17.A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés (vita)
 18.A bizottságok tagjai
 19.A Montenegróról szóló 2015. évi jelentés (vita)
 20.Állatgyógyászati készítmények ***I – Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése és felügyelete ***I (vita)
 21.Talidomid (vita)
 22.A visszaélést bejelentő személyek nemzetközi védelme (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) új ügyvezető igazgatójának kinevezése


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az elfogadott piaci gyakorlatok megállapításához szükséges kritériumokról, eljárásról és követelményekről, valamint az elfogadott piaci gyakorlatok fenntartásához, megszüntetéséhez vagy elfogadásuk feltételeinek módosításához szükséges követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok meghatározása tekintetében az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. február 26.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. február 26.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 1.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságokhoz benyújtandó értesítések tartalmára, valamint az értesítések listájának összeállítására, közzétételére és naprakészen tartására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 1.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvény-visszavásárlási programokra és a stabilizációs intézkedésekre alkalmazandó feltételekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 8.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság irányelve a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - határidő: 2016. június 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - határidő: 2016. május 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete a 452/2014/EU rendeletnek a harmadik országbeli üzemeltetők engedélyeire, valamint a kapcsolódó előírásokra vonatkozó minta törlése tekintetében való módosításáról (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - határidő: 2016. június 2.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlament és tanácsi rendelet IV. mellékletének a Streptomyces K61 (korábban S. griseoviridis), a Candida oleophila O törzse, a FEN 560 (más néven görögszéna vagy görögszénamagpor), a metil-dekanoát (CAS-szám: 110-42-9), a metil-oktanoát (CAS-szám: 111-11-5) és a QRD 460 terpenoid keverék tekintetében történő módosításáról (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - határidő: 2016. május 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


4. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 01/2016. számú előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 01/2016. számú (III. szakasz – Bizottság) előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 50. cikkének (1) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Számvevőszék létszámtervének módosítására irányuló javaslat ellen.


5. Dokumentumok benyújtása

A Bizottság az alábbi dokumentumot nyújtotta be:

- Javaslat a DEC 4/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0018/2016 - C8-0100/2016 - 2016/2029(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


6. A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000010/2016) felteszi: Bart Staes és José Bové, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000014/2016) felteszi: Ingeborg Gräßle és Petri Sarvamaa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000015/2016) felteszi: Marco Valli és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000016/2016) felteszi: Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000017/2016) felteszi: Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000018/2016) felteszi: Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000019/2016) felteszi: Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey és Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

A vita időpontja: 2016. február 25. (2016.2.25-i jegyzőkönyv, 6. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi és Kostas Chrysogonos, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a dohánytermékekre vonatkozó megállapodásról (a PMI-megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Jávor Benedek és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, A dohánytermékekre vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti, a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodás tapasztalatainak Bizottság általi technikai értékeléséről és a megállapodás hamarosan bekövetkező lejártáról (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a dohánytermékekre vonatkozó megállapodásról (a PMI-megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti 2004. július 9-i csempészés és hamisítás elleni megállapodás tapasztalatainak Bizottság általi technikai értékeléséről és a megállapodás hamarosan bekövetkező lejártáról (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle és Petri Sarvamaa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti 2004. július 9-i csempészés és hamisítás elleni megállapodás tapasztalatainak Bizottság általi technikai értékeléséről és a megállapodás hamarosan bekövetkező lejártáról (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender és Gilles Pargneaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti, a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodásról (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Szavazás: 2016.3.9-i jegyzőkönyv, 11.8. pont .


7. Az Európai Tanács 2016. március 17–18-i ülésének előkészítése és az EU–Törökország csúcstalálkozó eredménye (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2016. március 17–18-i ülésének előkészítése és az EU–Törökország csúcstalálkozó eredménye (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerolf Annemans, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Morvai Krisztina, független.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer, e három utóbbi képviselő Eleftherios Synadinos felszólalásával kapcsolatban (az elnök azt válaszolja, hogy ellenőrizni fogják), Françoise Grossetête, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Timothy Kirkhope, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, és Miguel Urbán Crespo.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, aki válaszol a következő három képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini és Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Gáll-Pelcz Ildikó, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Niedermüller Péter, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, Ujhelyi István, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post és Nikos Androulakis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez és Ernest Maragall.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja) és Jeanine Hennis-Plasschaert.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Az elnök közleménye

Az eljárási szabályzat 11. és 165. cikkének értelmében az elnök úgy határozott, hogy az ülés további részéről azonnali intézkedéssel kizárja Eleftherios Synadinost az Európai Tanács 2016. március 17–18-i ülésének előkészítése és az EU–Törökország csúcstalálkozó eredményéről tarott vita alkalmával tett felszólalása miatt.


Az elnök megkéri Eleftherios Synadinost, hogy hagyja el az üléstermet, amit a képviselő a teremőrök kíséretében megtesz.

A képviselők adott esetben tájékoztatást fognak kapni a 166. cikk szerint megállapított szankciókról.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök


9. A képviselőcsoportok tagjai

Eleni Theocharous már nem a PPE képviselőcsoport tagja, és catlakozott az ECR képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2016. március 8.


10. A napirend módosítása

Az elnök, a képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően a következő módosításokat javasolja:

- a szerdai napirend utolsó pontja, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata a visszaélést bejelentő személyek nemzetközi védelméről (a napirend 78. pontja) csupán a Bizottság nyilatkozata lesz;

- a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló Marielle de Sarnez-jelentésről (A8-0013/2016) tartandó zárószavazásra a csütörtöki szavazások órájában kerül sor.

A Parlament elfogadja a fenti javaslatokat.

A napirendet ennek értelmében módosítják.


11. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


11.1. Az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentése (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2016)0075)


11.2. Egyes alapvető gyógyszerek kereskedelmének Európai Unióba történő eltérítése (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2016)0076)


11.3. EU–Andorra megállapodás a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2016)0077)


11.4. Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) új ügyvezető igazgatójának kinevezése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)
(titkos szavazás)

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2016.3.9-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2016)0078)


11.5. A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok ***I (szavazás)

Jelentés a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2016)0079)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2016)0079)


11.6. Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz (szavazás)

Jelentés a 2017. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság [2016/2004(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0036/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0080)


11.7. A szabályozás javításáról szóló intézményközi megállapodás (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a szabályozás javításáról szóló intézményközi megállapodás megkötéséről [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2016)0081)


11.8. A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000010/2016) felteszi: Bart Staes és José Bové, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000014/2016) felteszi: Ingeborg Gräßle és Petri Sarvamaa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés(O-000015/2016) felteszi: Marco Valli és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés(O-000016/2016) felteszi: Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000017/2016) felteszi: Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000018/2016) felteszi: Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000019/2016) felteszi: Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey és Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

A vita időpontja: 2016. február 25. (2016.2.25-i jegyzőkönyv, 6. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2016. március 9. (2016.3.9-i jegyzőkönyv, 6. pont).

Állásfoglalási indítványok: B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 és B8-0317/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0311/2016

Elutasítva.

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0312/2016

(amely a B8-0312/2016, B8-0314/2016 és B8-0317/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux és Linda McAvan, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes és Jávor Benedek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2016)0082)

(A B8-0312/2016, B8-0313/2016 és B8-0316/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

(Az RC-B8-0313/2016 közös állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Caterina Chinnici-jelentés – A8-0020/2015
Morvai Krisztina, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly és Steven Woolfe

Jens Geier-jelentés – A8-0036/2016
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Steven Woolfe és Stanislav Polčák

Danuta Maria Hübner-jelentés – A8-0039/2016
Morvai Krisztina, Jiří Pospíšil, Sven Schulze, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Markus Pieper, Marc Tarabella és Steven Woolfe

A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás) – (2016/2555(RSP)) – B8-0311/2016 és RC-B8-0312/2016
Morvai Krisztina, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Klaus Buchner és Monica Macovei.


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.10-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

14. Az Európai Unió jelenlegi helyzete (vita)

Az Európai Unió jelenlegi helyzete – Vita Stefan Löfven svéd miniszterelnökkel (2016/2599(RSP))

Felszólal: Bruno Gollnisch, az elnök általa szavazások órája előtt adott tájékoztatással kapcsolatban (2016.3.9-i jegyzőkönyv, 8. pont ).

°
° ° °

Felszólal: Stefan Löfven (svéd miniszterelnök) és Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kristina Winberg, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, Esteban González Pons, Marita Ulvskog, Fredrick Federley, Gabriele Zimmer, Peter Eriksson, Peter Lundgren, Georg Mayer, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues és Max Andersson.

Felszólal: Stefan Löfven.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök


15. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


16. Az eritreai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az eritreai helyzet (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić és James Carver.

Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében, az eritreai helyzetről (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri és Richard Howitt, az S&D képviselőcsoport nevében, az eritreai helyzetről (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch és Jordi Sebastià, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az eritreai helyzetről (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az eritreai helyzetről (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, az eritreai helyzetről (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az eritreai helyzetről (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, Hölvényi György, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta és Joachim Zeller, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az eritreai helyzetről (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


17. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés (2016/2859(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sofia Sakorafa, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Meszerics Tamás, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Cristian Dan Preda, Jens Nilsson, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, David McAllister, Doru-Claudian Frunzulică, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Spyraki, Charles Tannock, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrej Plenković, Manolis Kefalogiannis, Josef Weidenholzer, Alojz Peterle, Andrey Kovatchev, Marijana Petir és Ivana Maletić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Maria Spyraki és Stanislav Polčák.

Felszólal: Johannes Hahn és Jeanine Hennis-Plasschaert.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Ivo Vajgl, az AFET bizottság nevében, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentésről (2015/2895(RSP)) (B8-0310/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


18. A bizottságok tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az ECR képviselőcsoport:

AFET bizottság: Eleni Theocharous helyett Karol Karski

DEVE bizottság: Karol Karski helyett Eleni Theocharous

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


19. A Montenegróról szóló 2015. évi jelentés (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Montenegróról szóló 2015. évi jelentés (2016/2894(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Andrey Kovatchev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nikos Androulakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle és Andi Cristea.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Szanyi Tibor, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák és Igor Šoltes.

Felszólal: Johannes Hahn és Jeanine Hennis-Plasschaert.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Charles Tannock, az AFET bizottság nevében, a Montenegróról szóló 2015. évi jelentésről (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.10. pont .


20. Állatgyógyászati készítmények ***I – Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése és felügyelete ***I (vita)

Jelentés az állatgyógyászati készítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Jelentés az emberi illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Claudiu Ciprian Tănăsescu előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jasenko Selimovic (az AGRI bizottság véleményének előadója), Stanislav Polčák (az AGRI bizottság véleményének előadója), Alberto Cirio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere és Clara Eugenia Aguilera García.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias és Klaus Buchner.

Felszólal: Françoise Grossetête és Claudiu Ciprian Tănăsescu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.5. pont és 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .


21. Talidomid (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000035/2016) felteszi: Françoise Grossetête, Mairead McGuinness és Esteban González Pons, a PPE képviselőcsoport nevében, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo és Soledad Cabezón Ruiz, az S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling és Bolesław G. Piecha, az ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz és Beatriz Becerra Basterrechea, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga és Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout és Jill Evans, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth és John Stuart Agnew, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A talidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea és Stefan Eck kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Jill Evans és Diane James kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Miroslav Mikolášik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini és Rosa Estaràs Ferragut.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García és Notis Marias.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


22. A visszaélést bejelentő személyek nemzetközi védelme (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A visszaélést bejelentő személyek nemzetközi védelme (2016/2579(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Diane James, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jávor Benedek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 578.051/OJJE).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina


1. melléklet – Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) új ügyvezető igazgatójának kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat