Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2584(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000030/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Keskustelut :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Äänestykset :

PV 13/04/2016 - 11.12

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 10. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

2. Zikaviruksen leviäminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000030/2016) Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin, ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Zikaviruksen leviäminen (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan puheenjohtaja) esitteli kysymyksen.

Jonathan Hill (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Annie Schreijer-Pierik PPE-ryhmän puolesta, Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo ja Lynn Boylan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi ja Tibor Szanyi.

Jonathan Hill käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: huhtikuun I istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö