Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2584(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000030/2016

Ingediende teksten :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Debatten :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Stemmingen :

PV 13/04/2016 - 11.12

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg

2. De uitbraak van het zikavirus (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000030/2016) van Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: De uitbraak van het zikavirus (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (voorzitter van de Commissie ENVI) licht de vraag toe.

Jonathan Hill (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Annie Schreijer-Pierik, namens de PPE-Fractie, Matthias Groote, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo en Lynn Boylan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode april I.

Juridische mededeling - Privacybeleid