Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2584(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000030/2016

Ingivna texter :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Debatter :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Omröstningar :

PV 13/04/2016 - 11.12

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg

2. Utbrottet av zikaviruset (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000030/2016) från Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI, till kommissionen: Utbrottet av zikaviruset (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (ordförande för utskottet ENVI) utvecklade frågan.

Jonathan Hill (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Annie Schreijer-Pierik för PPE-gruppen, Matthias Groote för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo och Lynn Boylan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi och Tibor Szanyi.

Talare: Jonathan Hill.

Resolutionsförslaget (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden april I.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy