Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2221(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0033/2016

Ingediende teksten :

A8-0033/2016

Debatten :

PV 10/03/2016 - 3
CRE 10/03/2016 - 3

Stemmingen :

PV 10/03/2016 - 7.11
CRE 10/03/2016 - 7.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0093

Notulen
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg

3. Bankenunie - Jaarverslag 2015 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de Bankenunie - Jaarverslag 2015 [2015/2221(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eva Paunova, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Steven Woolfe voor een probleem met de vertolking naar het Engels (de Voorzitter neemt hiervan kennis), Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Burkhard Balz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernard Monot, Jonás Fernández, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elisa Ferreira, Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber en Danuta Maria Hübner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes en Luke Ming Flanagan.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Roberto Gualtieri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 10.3.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid