Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2221(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0033/2016

Ingivna texter :

A8-0033/2016

Debatter :

PV 10/03/2016 - 3
CRE 10/03/2016 - 3

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.11
CRE 10/03/2016 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0093

Protokoll
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg

3. Bankunionen – årsrapport 2015 (debatt)
CRE

Betänkande om bankunionen – årsrapport 2015 [2015/2221(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talare: Eva Paunova för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Beatrix von Storch för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe angående ett problem med tolkningen till engelska (talmannen noterade detta), Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernard Monot, Jonás Fernández, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elisa Ferreira, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber och Danuta Maria Hübner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes och Luke Ming Flanagan.

Talare: Jonathan Hill.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 10.3.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy