Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. marca 2016 - Štrasburg

4.2. Egypt, najmä prípad Giulia Regeniho
CRE

Návrhy uznesenia B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Isabella De Monte v mene skupiny S&D, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Javi López a Afzal Khan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor a Brando Benifei.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 10.3.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia