Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 10 март 2016 г. - Страсбург

4.3. Демократична република Конго
CRE

Предложения за резолюция B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Мария Габриел, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez и Maria Arena представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Javier Nart, от името на групата ALDE, Bogdan Brunon Wenta и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 10.3.2016 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност