Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg

4.3. Democratische Republiek Congo
CRE

Ontwerpresoluties B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez en Maria Arena lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Bogdan Brunon Wenta en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 10.3.2016.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid