Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 martie 2016 - Strasbourg

4.3. Republica Democratică Congo
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez și Maria Arena au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Bogdan Brunon Wenta și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 10.3.2016.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate