Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 10. marts 2016 - Strasbourg

4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 8.3.2016).


4.1. Ytringsfrihed i Kasakhstan

Forslag til beslutning B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (næstformand i Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Pavel Svoboda og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo og Stanislav Polčák.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 10.3.2016.


4.2. Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni

Forslag til beslutning B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Isabella De Monte for S&D-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Javi López og Afzal Khan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor og Brando Benifei.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 10.3.2016.


4.3. Den Demokratiske Republik Congo

Forslag til beslutning B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez og Maria Arena forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir og Jean-Paul Denanot.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 10.3.2016.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik