Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 10. märts 2016 - Strasbourg

4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 8.3.2016 protokollipunkt 3.)


4.1. Sõnavabadus Kasahstanis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides osaleva ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks loodud delegatsiooni juhi asetäitja), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.1.


4.2. Egiptus, eelkõige Giulio Regeni juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Isabella De Monte fraktsiooni S&D nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Javi López ja Afzal Khan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor ja Brando Benifei.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.2.


4.3. Kongo Demokraatlik Vabariik

Resolutsiooni ettepanekud B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Maria Arena tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Bogdan Brunon Wenta ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.3.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika