Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. március 10., Csütörtök - Strasbourg

4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2016.3.8-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


4.1. A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban

Állásfoglalási indítványok B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán, EU–Üzbegisztán és EU–Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség alelnöke), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey és Pier Antonio Panzeri ismertetik az állásfoglalási javaslatokat.

Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marju Lauristin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, független, Pavel Svoboda és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo és Stanislav Polčák.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


4.2. Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete

Állásfoglalási indítványok B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese és Pier Antonio Panzeri előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Stanislav Polčák, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabella De Monte, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Javi López és Afzal Khan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Sógor Csaba és Brando Benifei.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


4.3. Kongói Demokratikus Köztársaság

Állásfoglalási indítványok B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez és Maria Arena előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bogdan Brunon Wenta és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir és Jean-Paul Denanot.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.3. pont.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat