Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. kovo 10 d. - Strasbūras

4. 9-30 Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 03 08 protokolo 3 punktas)


4.1. Saviraiškos laisvė Kazachstane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (Delegacijos ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija pirmininko pavaduotoja), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey ir Pier Antonio Panzeri pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Marju Lauristin S&D frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Pavel Svoboda ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 10 protokolo 7.1 punktas.


4.2. Egiptas, ypač Giulio Regeni atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese ir Pier Antonio Panzeri pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Isabella De Monte S&D frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Javi López ir Afzal Khan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor ir Brando Benifei.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 10 protokolo 7.2 punktas.


4.3. Kongo Demokratinė Respublika

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Maria Arena pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Bogdan Brunon Wenta ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 10 protokolo 7.3 punktas.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Teisinė informacija - Privatumo politika