Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 10. marts - Strasbūra

4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 8.3.2016. protokola 3. punkts.)


4.1. Vārda brīvība Kazahstānā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP)).

Tatjana Ždanoka (Delegācijas ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju priekšsēdētāja vietniece), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Marju Lauristin S&D grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Pavel Svoboda un Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo un Stanislav Polčák.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.1. punkts.


4.2. Ēģipte, it īpaši Giulio Regeni lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP)).

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā, Isabella De Monte S&D grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Javi López un Afzal Khan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor un Brando Benifei.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.2. punkts.


4.3. Kongo Demokrātiskā Republika

Rezolūciju priekšlikumi B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP)).

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez un Maria Arena iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Bogdan Brunon Wenta un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.3. punkts.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Juridisks paziņojums - Privātuma politika