Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 8.3.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Vrijheid van meningsuiting in Kazachstan

Ontwerpresoluties B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (ondervoorzitter van de Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Marju Lauristin, namens de S&D-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Pavel Svoboda en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 10.3.2016.


4.2. Egypte, met name de zaak van Giulio Regeni

Ontwerpresoluties B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie, Isabella De Monte, namens de S&D-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Javi López en Afzal Khan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor en Brando Benifei.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 10.3.2016.


4.3. Democratische Republiek Congo

Ontwerpresoluties B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez en Maria Arena lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Bogdan Brunon Wenta en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 10.3.2016.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid