Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 martie 2016 - Strasbourg

4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 8.3.2016.)


4.1. Libertatea de exprimare în Kazahstan

Propuneri de rezoluții B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (vicepreședinta Delegației la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și a Delegației pentru relațiile cu Turkmenistan și Mongolia), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Marju Lauristin, în numele Grupului S&D, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Pavel Svoboda și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Stanislav Polčák.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 10.3.2016.


4.2. Egiptul, în special cazul lui Giulio Regeni

Propuneri de rezoluții B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Isabella De Monte, în numele Grupului S&D, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Javi López și Afzal Khan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor și Brando Benifei.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 10.3.2016.


4.3. Republica Democratică Congo

Propuneri de rezoluții B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez și Maria Arena au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Bogdan Brunon Wenta și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 10.3.2016.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate