Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 10. marec 2016 - Strasbourg

4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 8.3.2016)


4.1. Svoboda izražanja v Kazahstanu

predlogi resolucij B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (podpredsednica delegacije pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Marju Lauristin v imenu skupine S&D, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Pavel Svoboda in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo in Stanislav Polčák.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 10.3.2016.


4.2. Egipt, zlasti primer Giulia Regenija

predlogi resolucij B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Stanislav Polčák v imenu skupine PPE, Isabella De Monte v imenu skupine S&D, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Javi López in Afzal Khan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor in Brando Benifei.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 10.3.2016.


4.3. Demokratična republika Kongo

predlogi resolucij B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez in Maria Arena so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Bogdan Brunon Wenta in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Marijana Petir in Jean-Paul Denanot.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 10.3.2016.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov