Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg

4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 8.3.2016.)


4.1. Yttrandefriheten i Kazakstan

Resolutionsförslag B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (vice ordförande för delegationen till de parlamentariska samarbetskommittérna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan, EU-Uzbekistan och EE-Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Pavel Svoboda och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Stanislav Polčák.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 10.3.2016.


4.2. Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni

Resolutionsförslag B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Isabella De Monte för S&D-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Javi López och Afzal Khan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor och Brando Benifei.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 10.3.2016.


4.3. Demokratiska republiken Kongo

Resolutionsförslag B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez och Maria Arena redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Bogdan Brunon Wenta och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir och Jean-Paul Denanot.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 10.3.2016.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy