Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 martie 2016 - Strasbourg

5. Comunicarea Președintelui
CRE

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen și Nicolas Bay cu privire la desfășurarea votării la ședința din 28 octombrie 2015.

Președintele, în urma sancțiunii impuse împotriva lui Marcel de Graaff la 17 decembrie 2015 (punctul 6 al PV din 17.12.2015) pentru faptul că a folosit borna de votare a lui Marine Le Pen în cursul timpului afectat votării în cadrul ședinței din 28 octombrie 2015 (punctul 7.9 al PV din 28.10.2015), după ce a audiat mai mulți deputați și, în două rânduri, pe Nicolas Bay, a decis, în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, să impună o sancțiune împotriva acestuia pentru comportamentul său în cursul aceluiași timp afectat votării, și anume, pentru faptul că a folosit borna de votare a lui Marine Le Pen.

Sancțiunea constă în pierderea dreptului la diurnă pe o perioadă de cinci zile. Decizia a fost transmisă interesatului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate