Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg

5. Meddelande från talmannen
CRE

Talare: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen och Nicolas Bay, om omröstningens förlopp vid sammanträdet den 28 oktober 2015.

Som uppföljning av beslutet av den 17 december 2015 om en påföljd för Marcel de Graaff (punkt 6 i protokollet av den 17.12.2015) för att vid omröstningen under sammanträdet den 28 oktober 2015 ha använt Marine Le Pens omröstningsapparat (punkt 7.9 i protokollet av den 28.10.2015), och efter att ha hört flera ledamöter samt Nicolas Bay vid två tillfällen, hade talmannen beslutat, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen, att vidta en sanktion mot den sistnämnde för hans uppförande vid samma omröstning, dvs. att ha använt Marine Le Pens omröstningsapparat .

Sanktionen består av indraget dagtraktamente under fem dagar. Beslutet hade meddelats den berörde ledamoten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy