Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg

6. Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)

Talmannen meddelade att talmanskonferensen hade beslutat att föreslå en förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) till och med den 2 augusti 2016.

Parlamentet godkände detta förslag.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy