Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0013/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0013/2016

Συζήτηση :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 10/03/2016 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

7.4. Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση στις25 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0086)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0086)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου