Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0257(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0046/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0046/2016

Συζήτηση :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.5
CRE 10/03/2016 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 25/10/2018 - 13.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0087
P8_TA(2018)0421

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

7.5. Κτηνιατρικά φάρμακα ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (Εισηγήτρια) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού, με σκοπό την απευθείας μετάβαση στις διοργανικές διπαραγματεύσεις επί τη βάσει της εγκριθείσας εντολής.

Το Σώμα εγκρίνει με ΟΚ (585 υπέρ, 30 κατά, 16 αποχές) την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή για επανεξέταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου