Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0257(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0046/2016

Ingediende teksten :

A8-0046/2016

Debatten :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Stemmingen :

PV 10/03/2016 - 7.5
CRE 10/03/2016 - 7.5
Stemverklaringen
PV 25/10/2018 - 13.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0087
P8_TA(2018)0421

Notulen
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg

7.5. Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (eerste lezing) [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement, om direct over te gaan tot interinstitutionele onderhandelingen op basis van het vastgestelde mandaat.

Bij HS (585 voor, 30 tegen, 16 onthoudingen), hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid