Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0256(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0035/2016

Ingediende teksten :

A8-0035/2016

Debatten :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Stemmingen :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Stemverklaringen
PV 25/10/2018 - 13.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Notulen
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg

7.6. Verlenen van vergunningen en toezicht op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)
CRE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0088)

Claudiu Ciprian Tănăsescu (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement, om direct over te gaan tot interinstitutionele onderhandelingen op basis van het vastgestelde mandaat.

Bij HS (549 voor, 36 tegen, 9 onthoudingen), hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid