Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

7.7. Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000021/2016 που κατέθεσε Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000040/2016 που κατέθεσε Vicky Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασισμένη στα δεδομένα" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0089)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου