Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr och Hannu Takkula

Betänkande Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins och Peter Jahr

Betänkande Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr och Seán Kelly

Mot en blomstrande datadriven ekonomi - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Situationen i Eritrea - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly och Monica Macovei

2015 års rapport om Montenegro - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly och Monica Macovei

Betänkande Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans och Maria Grapini.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy