Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000020/2016

Ingediende teksten :

O-000020/2016 (B8-0118/2016)

Debatten :

PV 10/03/2016 - 11
CRE 10/03/2016 - 11

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg

11. Prijscrisis in de Europese varkensvleessector (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000020/2016) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Prijscrisis in de Europese varkensvleessector (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski licht de vraag toe.

Johannes Hahn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Buda, namens de PPE-Fractie, Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stefan Eck, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck en Anne Sander.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini en Branislav Škripek.

Het woord wordt gevoerd door Czesław Adam Siekierski en Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid